Naturreservat

Naturreservat

Urskogar, klapperstensfält, vackra skogstjärnar, häftiga berg, fantastiska utsikter, ovanliga växter och strida forsar är bara några av de naturupplevelser man kan få när man besöker någon av alla naturreservat i kommunen.

Naturreservat i Älvsbyns kommun
Arvidsträskberget
Djupträsket
Dubblabergen
Enstakaberget
Globerget
Gårdliden
Kantaberget
Långträskberget
Nakteberget
Rackberget
Rävabacken
Storberget
Storforsen
Vilhatten
Visttjärnliden
Vitberget
Åträsket DR

Alla naturreservat beskrivs utförligt på Länsstyrelsens hemsida,välj Älvsbyn. Information finns också via Norrbottens Naturkarta som även finns att ladda ner som app Länsstyrelsen Norrbottens län — Naturkartan.