Om Visit Älvsbyn

Visit Älvsbyn – en digital arena för alla!

Visit Älvsbyn är ett samarbete mellan kommun och näringsliv för att öka besöksnäringens tillväxt i Älvsbyns kommun och öka attraktionskraften i destination Älvsbyn, både för medborgare och besökare. Vi arbetar för att utveckla tillgänglighet och värdskap i Norrbottens pärla Älvsbyn.

Webbplatser till samarbetsparter

Älvsbyns kommun

Företagarna Älvsbyn

Älvsby Handel (tidigare Älvsby köpmannaförening)

Med stöd av

Tillväxtverket