Laver

Gruvbyn

”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid

Laver är en kulturmärkt gruvby. 1936-1946 fanns här en koppargruva som ledde till att ett samhälle växte upp.
Det betecknades som ”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid”. Området är både intressant gruvhistoria
och ett trevligt utflyktsmål.