Laver

Gruvbyn

”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid

Laver är en kulturmärkt gruvby, 1936-1946 fanns här en koppargruva som ledde till att ett samhälle växte upp och betecknades som ”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid.

Området är både intressant gruvhistoria och ett trevligt utflyktsmål med informationstavlor och lämningar från gruvsamhället.

Lavergruvan finns ungefär 50 km väster om Älvsbyn och 10 km norr om Nattberg efter väg 94.


Hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/kulturmiljoer/laver.html