Kantabergsheden

Forntidslämningar

En arkeologiskt intressant plats är Kantabergsheden med samiska härdar, forntida boplatser, lämningar efter äldre tiders skogsbruk och tjärdalar.

Trevligt utflyktsmål på klassisk norrbottnisk tallhed. En rejäl bro tillåter obehindrat korsande av Vistån, och stigen är lätt att se och följa. Längs stigen kan blåbär under rätt tid på året plockas ur hand i mun, ett klart plus för småbarnsföräldern. Platsen ligger lite ensligt till, men från vägen förbi Södra Vistträsk svänger du av i närheten av den bro som korsar Vistån. Där finns tydliga vägvisare som gör det lätt att hitta rätt via en 1,5 km lång fornminnesstig.

På Kantabergsheden finns lämningar efter samiska boplatser och härdar (eldstäder). I skogen finns också stubbar i märklig höjd. Det fanns nämligen en tid då träden höggs i bekväm ståhöjd. Skogsbruket förde med sig byggandet av så kallade krontorp, varav många finns kvar och tjänar som bostäder idag. Tjärdalar har också bränts i området.