Älvsby kyrka

Älvsby kyrka

Ljus och vacker träkyrka från 1800-talets början, mycket rofylld och sevärd

I Älvsbyn ligger kyrkan högt belägen med vy över centralorten. Kyrkan byggdes 1813 och blev grunden för samhället Älvsbyn. Därmed hade människorna i bygden inte bara fått en plats att fira gudstjänst på utan också ett centrum för handel, administration, kommunikationer och möten mellan varandra. Detta utgjorde grunden till det som så småningom skulle bli en självständig kommun (1874) och ett eget pastorat (1894).