Älvsby Church

Älvsby church

A bright and beautiful wooden church from the beginning of the 19th century. Very peaceful and worth a visit.

Visiting the church you are also awarded a nice view of Älvsbyn itself. The church was built in 1813 and became the foundation of Älvsbyn as we know it. The people in the area were given a place to worship, but also a centre for trade, administration, communication and meetings. This was the basis for what would eventually become an independent municipality (1874) and parish (1894).

I Älvsbyn ligger kyrkan högt belägen med vy över centralorten. Kyrkan byggdes 1813 och blev grunden för samhället Älvsbyn. Därmed hade människorna i bygden inte bara fått en plats att fira gudstjänst på utan också ett centrum för handel, administration, kommunikationer och möten mellan varandra. Detta utgjorde grunden till det som så småningom skulle bli en självständig kommun (1874) och ett eget pastorat (1894).