Aktiv Fysioterapi

Målmedveten rehabilitering för ett aktivare och hälsosammare liv

Välkommen till Aktiv Fysioterapi i Älvsbyn. Jag heter Samuel Karlsson och är utbildad legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast sedan 2012. Tidigare har jag arbetat som sjukgymnast inom primärvården på Älvsby Hälsocentral. I enlighet med fria vårdvalet, arbetar jag på uppdrag av Region Norrbotten (tidigare Norrbottens Läns Landsting), vilket betyder att jag har samma taxa och frikortsregler som Hälsocentralen. Hit han du komma utan remiss från läkare och du ringer bokar din tid själv.

 

Telefonnummer: 070-546 67 55