Välbesökt näringslivsfrukost

I fredags var det näringslivsfrukost. Kommunalråd Tomas Egmark hälsade välkommen och lämnade över ordet till kommunchef Anna Lindberg som redogjorde för resultatet av Svenskt Närlingslivs årliga rankinglista om hur landets företag upplever sitt företagsklimat.

Älvsbyns kommun placerar sig på en god tredje plats i Norrbotten, men har samtidigt rasat 74 placeringar sedan förra året och ligger nu på plats 182 bland landets 290 kommunen.
 – Vi tar allvarligt på resultatet och frågar oss vad som orsakar det, sa Anna Lindberg.
 – Samtidigt hamnar Älvsbyns kommun på betydligt bättre placering i andra undersökningar som i större utsträckning bygger på statistik som visar hur det faktiskt är och det hade varit allvarligare att hamna långt ner i sådana undersökningar, men vi förringar inte det här resultatet som visar hur vi uppfattas, tillade hon.
 Resultatet kommer att arbetas vidare med under framtagandet av det nya näringslivsprogram som kommer tas fram tillsammans med politiker, företagare och tjänstemän under hösten.
Frågan med sämst resultat är hur företagen upplever konkurrens från kommunens verksamhet.
 – Vi ska ta reda på på vilka sätt företagen i Älvsbyn upplever konkurrens från kommunen, sa Anna Lindberg.

Verktyg för jämställdhet
Develoop är ett digitalt verktyg som ger arbetsgivare stöd i att skapa en jämställd och inkluderande arbetsplats. Region Norrbotten och Jämstäldhetsmyndigheten har tagit fram det i ett EU-projekt där även Älvsbyns kommun är samverkanspartner. Näringslivutvecklare Sofia Lundberg är den som deltar för Älvsbyns kommun.
 – Jämställdhet handlar inte i första hand om att vara lika många män och kvinnor på en arbetsplats utan om vilket utrymme, makt och resurser människor av olika kön får på arbetsplatsen, sa hon.
 Sara Nilsson arbetar på Jämställdhetsmyndigheten och har haft en viktig roll i att ta fram Develoop.
 – I arbetet med develoop ringade vi in tio problemråden som försvårar för företag att rekrytera personal, att få personalen att trivas och som fördyrar verksamheten, berättade Sara Nilsson.

Några av dessa områden är:

Varför söker inte rätt folk jobb hos oss? Kan det vara så att de som söker är rätt, men inte har det kön du som arbetsgivare förväntar dig?

Hur går snacket på arbetsplatsen? Jargonger gör ofta att alla inte känner att de passar in. Så ska det inte vara. På en arbetsplats ska alla kunna känna att de passar in.

Det är väl bara att bita ihop. Det finns krav och villkor på män som många inte orkar leva upp till.

Lite porr har väl aldrig skadat. Jo, porr skadar. Porr är våldsam, avtrubbande och påverkar våra relationer negativt. Den är ingången till kvinnomisshandel. De som är med i porrfilmer utnyttjas och skadas.

Här jobbar bara män. Företag där alla anställda är män har ofta högre kostnader än där kvinnor gör samma arbetsuppgifter eftersom männen förväntas bete sig ”som en riktig karl” och därför till exempel kör fortare, slarvar mer, sliter mer på maskiner med mera.

På develoop.se finns alla problemområden presenterade. Där kan du få insikt och stöd i vad som kan göras på din arbetsplats för att den ska bli en jämställd och inkluderande arbetsplats.

Bohlins BMM
Magnus Bohlin från Bohlins BMM berättade om deras verksamhet. De har idag tio anställda målare, mattläggare och byggare, samt anlitar underentreprenörer och bemanningsföretag. En stor del av arbetet består i att renovera brand-, rök- och vattenskador, tack vare avtal med flera försäkringsbolag.
 En annan viktig del av verksamheten är att inreda övervåningar hos Älvsbyhuskunder i hela landet som har valt ett hus utan inredd övervåning. Nyligen återstartades ett säljkontor i Uppsala och de planerar att göra detsamma i fler städer.

Meddelanden
Tillväxt Älvsbyn är ett utvecklingsprogram för företag som vill växa. Det blir fyra träffar med olika teman, till exempel att stärka säljprocessen.
 3-7 oktober är det Framtidsvecka för högstadiet och gymnasiet. Den 7 oktober hålls mässan Näringslivets dag för eleverna. Kontakta närlingslivskontoret för mer info.
 Den som inte får näringslivskontorets nyhetsbrev kan anmäla sig för att få det på alvsbyn.se/naringsliv.
 Näringslivgalan är den 22 oktober. Biljettbokning senast 9/10.
 Nästa näringslivsfrukost blir 28 oktober.

Text och foto: Elisabet Nordebo

Artikeln publiceras i samarbete med Älvsbyns kommun, Företagarna, Älvsby Handel och Sparbanken Nord.

Om du har förslag på innehåll till artiklarna så hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 eller mejl elisa.nordebo@gmail.com