Knut Lundmark-monumentet

Astronomiprofessorn

Professor Knut Lundmark gav populärvetenskapen ett nytt ansikte.

I området vid kyrkan finns ett monument till minne av professor Knut Lundmark. Han föddes 1889 i Krokträsk, Älvsbyn. Läraren i folkskolan uppmuntrade hans föräldrar att låta honom studera vid läroverket i Luleå och sedan universitet. 1929 blev han professor i astronomi i Lund.

Knut Lundmark gav ut många skrifter, bland annat boken ”Astronomiska upptäckter” som beskriver flera tusen års samlad astronomisk forskning. Han var också en flitig skribent i många vetenskapliga tidningar och har fått epitetet ”mannen som gav populärvetenskapen ett ansikte”.