Bredselsberget

Lättgången led

Upplevelseskogen Bredselsberget är en lättgången och vacker naturstig.

En naturstig som kallas Upplevelseskogen Bredselsberget börjar vid vägen mitt emot Hotell Storforsen och går upp på berget längs en lättgången led. Efter vägen finns informationsskyltar som berättar om naturen och växtligheten. På berget finns en stuga och grillplatser med bänkar och vindskydd. Om man fortsätter längre upp på berget och går mer åt höger får man en fantastisk utsikt över Storforsen.