Upplev Älvsbyns kyrkstad - nu även digitalt

Ett kulturarv med riksintresse

Följ med på en resa i tiden, vid en lugn och rofylld plats. Promenera i omgivningen runt kyrkstugorna eller ta del av kyrkstadslivet digitalt via hemsidan.

Älvsbyns ursprungliga centrum, vid området Kyrkmalmen, är välkänt och dokumenterat. Det är ett område som var och är en strategisk och naturlig mötesplats, vackert belägen på en höjd granne med Pite älv. I slutet av april lanserades en ny hemsida (alvsbynskyrkstad.se) som visar upp Älvsbyns kyrkstad i nutid. Skapare och ansvarig för sidan är kyrkstadssamordnaren Anneli Johansson, en egenföretagare som till vardags driver en maskinverkstad för tunga fordon tillsammans med sin man.

Foto: Anneli Johansson

Genom hemsidan vill jag marknadsföra och lyfta fram det bra med Älvsbyn, men också sprida information och kunskap. Att öka kunskapen om vårt kulturarv skapar ringar på vattnet och kommer förhoppningsvis inspirera både lokalbor och besökare att se och ta del av vad som finns i Älvsbyn med omnejd, säger Anneli Johansson.

Idag återstår endast en bråkdel av alla landets kyrkstäder. Statsomvandlingar och behovet av centrala markområden har i många städer påverkat kyrkstäderna, men i Älvsbyn står området kvar där det en gång började. Den äldsta stugan är uppförd ca 1765.  Orsaken till att Kyrkmalmens kyrkstugor har stått orörda i över 100 år kan delvis bero på att järnvägen placerades ca 2 km från området. Handel och service såg helt enkelt nya möjligheter längs vägen mot stationshuset.

Foto: Anneli Johansson

Kyrkmalmen karaktäriseras av de timrade och rödmålade kyrkstugorna. Under sommarperioden besöker ägarna sina stugor, fönsterluckorna öppnas, ljuset släpps in och människor möts.

För besökaren är grönområdet kring stugorna är populära promenadstråk. Det är en fantastisk miljö med stilrena och välbevarade stugor av hög kvalité. Det är ordning och reda på hela området och det är som att husen står i givakt och väntar på att bli besökta, berättar Anneli. Det här är en självklar plats att njuta av en picknick eller luta sig tillbaka vid en parkbänk. Cyklister som trampat sig upp till området kan nu njuta av nedförsbacke oavsett fortsatt väg och till den som besöker Kyrkmalmen med fordon finns lättillgängliga parkeringsmöjligheter i anslutning till tennisbanan.

Foto: Anneli Johansson
Foto: Anneli Johansson

Tanken med hemsidan är att ge en möjlighet för den som inte kan besöka platsen att ta del av den digitalt och se vad som finns och görs på Kyrkmalmen i nutid. På sidan finns något både för dig som har en andel i ett av husen likväl som för dig som besökare.

Även framtidsplaner finns det gott om. Längre fram hoppas Anneli bland annat på att hemsidan kan kompletteras med en engelsk version för ökad tillgänglighet, och det som är på gång närmast är att digitala besökare redan till sommaren ska kunna uppleva delar av området i rörligt format.

Läs mer och håll dig uppdaterade om vad som är på gång på alvsbynskyrkstad.se.