September månads näringslivsfrukost

I fredags var det ännu en intressant näringslivsfrukost. Första talare var Anna Marklund från Luleå Tekniska Universitet (LTU) som berättade om hur små och stora företag kan samarbeta med universitetet.
Anna Marklund från LTU, Helena Sundman, Norrbottens Bergteknik och Hans Andersson,
Svenskt Näringsliv, medverkade på näringslivsfrukosten i fredags.

Samverkan mellan LTU och näringslivet kan delas in i kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forskningsprojekt. När det gäller kompetensförsörjning så kan det till exempel handla om projektarbeten, examensjobb, praktik och mentorskap. Oavsett formen för samarbetet så innebär det både ett givande och tagande för såväl studenten som företaget; studenten behöver få tid och handledning, företaget kan få utveckling, kontakter och rekryteringsmöjligheter. Universitetet sammanställer olika kommande studentprojekt på ltu.se/samverkan/studentprojekt. Sök där efter något som kan passa ditt företag! Man kan också annonsera om sommarjobb, trainee- och praktikplatser med mera på universitetets annonsportal som också finns på LTU:s hemsida.

Näringslivsranking
Hans Andersson från Svenskt Näringsliv redogjorde för resultatet av årets företagsenkät. Älvsbyns kommun rasade i år 21 placeringar bland Sveriges kommuner. Orsakerna är inte uppenbara, men oavsett orsak så finns det lärdomar för politiker och tjänstemän att göra. På så gott som alla frågepunkter har företagarnas omdöme sjunkit sedan förra året. Framför allt gäller det möjligheten att göra okomplicerade upphandlingar, kommunens information till företagen och dialogen med kommunens beslutsfattare.
 – Det är områden som har stor förbättringspotential, konstaterade Hans Andersson.

Lyftet
Helena Sundman arbetar på Norrbottens Bergteknik. Hon presenterade företaget som grundades redan 1991 av Wolgan Karlsson. Företaget hade då tre anställda och åtog sig borrning och sprängning av berg. 2010 anställdes en ny vd och sedan dess har företagets utveckling gått starkt framåt. 2018 när Helena Sundman började där var de 40 anställda, idag är de cirka 100 och har kontor och verksamhetslokaler på fem platser i landet. Den huvudsakliga verksamheten är fortfarande borrning och sprängning, framför allt i bergtäkter och gruvor, men de utför även gruskross, förstärkning, grundläggning med mera.
 Norrbottens Bergteknik är idag en del av koncernen Nordisk Bergteknik, som bildades ur Norrbottens Bergteknik och är norra Europas största aktör i branschen med 1500 projekt per år och 1200 medarbetare.

Information
Nytt på näringslivsfrukostarna är att kommunens aktuella upphandlingar kommer att presenteras. De finns också utlagda på alvsbyn.se/naringsliv/upphandlingar.
 Den 4 oktober blir det en föreläsningskväll för näringslivet på Älvsby Folkhögskola. Jonathan Hedström, före detta hockeyproffs pratar om psykisk ohälsa, machokultur och ätstörningar men också om sin vinkel på prestation, gott ledarskap och motivation.
 Företagarnas ordförande Elisabeth Nordström påminde om festen för näringslivet på Hotell Villa Sparta den 21 oktober. Anmälan görs till narlingslivsfest@villasparta.se.
 Den 26-27 oktober arrangeras en landsbygdskonferens i Piteå. Det blir föreläsningar som handlar om att stärka Piteå älvdal. Program- och anmälningsfunktion finns på pitea.se/landsbygdskonferens.
 Näringslivsutvecklare Mathilda Kullebjörk representerar Älvsbyn på rekryteringsmässan Jobba i Norr som hålls i Malmö i oktober. Meddela henne om du har rekryteringsbehov som du vill att hon presenterar där.

Nästa näringslivsfrukost är den 27 oktober.

Text och foto: Elisabet Nordebo