Om 10 år tror jag att vi kan konstatera att det löste sig

Arbetslösheten i Älvsbyn är låg. Såväl många företag som kommunen och regionen har svårt att hitta personal med rätt kompetens och lämplighet för vissa arbetsuppgifter. Vi står inför en industriell omställning där många företag i Älvsbyns kommun kommer att vara delaktiga, och då behöver de anställa fler. Det ger en befolkningstillväxt som i sin tur kommer att kräva mer personal i flera av kommunens och regionens verksamheter men också bland serviceföretagen som till exempel handel, frisörer och restauranger. Kort sagt, vi har en utmaning framför oss; kompetensförsörjningen måste lösas.
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och vux:s rektor Magnus Nordberg.

Två som jobbar med den här frågan är Magnus Norberg, rektor på Vuxenutbildningen i Älvsbyn och Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef i Älvsbyns kommun. De berättar om hur kommunen arbetar med kompetensförsörjning.
 Genom vuxenutbildningen kan man studera till många av de bristyrken som finns i Älvsbyn idag. Det är till exempel yrken inom bygg och anläggning, yrkeschaufförer för olika fordon, svetsare, elektriker och vårdyrken.
 – Vi har en bredd bland utbildningarna och den bygger på de behov som kommer fram i ett branschråd där olika företagare deltar, berättar Magnus Norberg.

Rekryteringsmässa
Magnus Norberg och Roger Tuomas har varit på en rekryteringsmässa i Stockholm där de träffade många som var genuint intresserade av att söka jobb i Älsvbyn och flytta hit.
 – Vi har följt upp alla kontakter för att visa vad vi kan erbjuda ,och också hur vi kan ta vara på den medföljande familjen om de flyttar hit. Det är viktigt att båda har jobb och att de kommer in i samhället, annars är risken stor att de inte stannar kvar, säger Roger Tuomas.

MindDig
Älvsbyns kommun har gått med i MindDig. Det är en rekryteringsbas på internet som sammanför människor från hela världen som attraheras av den gröna industriomställningen som sker i norra Sverige, med företag som behöver arbetskraft.
 – Mindre företag i Älvsbyn kan nyttja kommunens licens på MindDig och söka arbetskraft via den, säger Roger Tuomas och fortsätter:
– Vi fångar också upp dem som inte fick jobbet de sökte och försöker hjälpa dem att hitta något annat här i Älvsbyn.

Stödja företagen
Kommunen gör också olika saker för att stödja företagen att expandera.
 – Vi ska på alla sätt supporta företagen att haka på den utveckling som kommer att ske och alla de möjligheter som den för med sig, säger Roger Tuomas och berättar att för att de mindre företagen i Älvsbyn ska få bättre förutsättningar att växa planerar kommunen att erbjuda ett utvecklingsprogram för dem som vill ta ett steg till i företagets utveckling. Det handlar bland annat om styrelsearbete, utvecklingsstratergier och hållbarhet och skulle kunna leda till att företaget anställer sin första administrativa personal eller en vd.
 – Det finns företag här i Älvsbyn som har gjort så och i och med det kunna växa, säger Roger Tuomas.
 – Det är ett spännande och angenämnt problem vi har framför oss. Älvsbyn har aldrig varit i den här situationen tidigare och vi ser bara möjligheter, säger Magnus Norberg.
 – Om tio år tror jag att vi kommer att konstatera att det löste sig, tillägger Roger Tuomas.

När befolkningen ökar kommer behovet av serviceföretag och samhällsservice också att öka.

Text och foto: Elisabet Nordebo

Artikeln publiceras i samarbete med Älvsbyns kommun, Företagarna, Älvsby Handel och Sparbanken Nord.

Om du har förslag på innehåll till artiklarna så hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 eller mejl elisa.nordebo@gmail.com