Oktober månads näringslivsfrukost

Kommunalråd Johan Dahlqvist inledde med att berätta om fortsatta platsbesök, studiebesök, ministerbesök och möten.
Gymnasieelever som driver UF-företag och deras lärare Katarina Gudmundsson presenterade sig och berättade om sina affärsidéer.

Bland annat nämnde han ett möte med representanter för Älvsbyns och Piteå kommun om samarbete för att förbättra, effektivisera och förbilliga. Idag finns sådant samarbete kring räddningstjänsten, överförmyndarnämnden, handläggning av alkoholtillstånd och lönecenter.
 Han passade också på att berätta att om någon undrar varför delar av kommunhuset redan är julpyntat så beror det på att nästa års adventskalender ”Snödrömmar” spelas in där. Vi lär få se en hel del av dem som jobbar i huset som statister, och frågan är ”Vem stal snön?”

EKN
Jonas Berglöf arbetar på den statliga myndigheten Exportkreditnämnden, EKN. Han berättade om hur de på olika sätt stöttar export från svenska företag till andra länder. De kan ge ekonomiska garantier, i form av försäkringar, till små och stora företag som vill sälja en produkt till ett annat land, genom att ta kreditrisker. Om köparen till exempel inte skulle betala, eller om köparens bank är tveksam till att ge lån till köpet kan EKN ta en stor del av säljarens, köparens eller bankens risk.
 Den som vill exportera en produkt till en köpare i ett annat land bör ta kontakt med EKN i ett tidigt skede i processen, för att få information om vilka möjligheter som finns och vilka förutsättningar som gäller.
 – Det är lätt att ansöka på vår hemsida och vi beviljar mer än 95 procent av alla ansökningar, sa Jonas Berglöf.
UF-företagen
Det här läsåret finns det tio UF-företag på gymnasiet i Älvsbyn. Eleverna som driver dem presenterade sig och sina företag på näringslivsfrukosten. Som vanligt har de många bra och varierande affärsidéer; allt från att baka och sälja fikabröd till att tillverka mössan som är en biljett till SM-veckan och att krossa glas på ett säkert sätt.

Lyftet
Mirjam Holmgren startade Holmgrens Hundsalong för tre år sedan. Hon klipper och badar hundar och klipper klor. Hon tar emot hundar av alla raser och berättade att hon har både lokala och långväga kunder.
 – Fler och fler har förstått att en hund behöver vård för att må bra, och det är ju många som har hund idag, så kundkretsen är stor, sa hon.
I början av nästa år kommer hon att flytta salongen till en lokal på Storgatan. Då utökar hon också sortimentet av de hundprodukter hon säljer. Hon har också tankar på att börja hålla föreläsningar och kurser, och så samarbetar hon med företaget Hundtid som har hundträningar och mobilt hunddagis, och med hundsalonger i andra delar av landet för att så småningom arrangera gemensamma klippdagar där hundägaren kan välja olika styling på sin hund.

Aktuella upphandlingar
Carolina Södersten från ekonomiavdelningen informerade om aktuella upphandlingar som ligger ute. Länk till aktuella upphandlingar finns på alvsbyn.se/naringsliv/upphandlingar.

Jonas Berglöf, Carolina Södersten och Mirjam Holmgren deltog på näringslivsfrukosten i fredags.

Tips
På svedea.se/foretagsforsakring/smaforetagarstipendiet kan man söka ett stipendium på 100 000 kronor. Det delas ut till en småföretagare som till exempel visat att hen vågar tänka nytt. Sök senast 30 november.
 Erica Karlberg från Älvsbyhandel berättade att torsdagskvällens spökjakt på byn lockade fler barn än någonsin. Den 26 november är det skyltsöndag. Då serveras även julbrunch på folkhögskolan.

Nästa näringslivsfrukost blir den 24 november.

Text och foto: Elisabet Nordebo