Näringslivsfrukost med julgröt

Den årliga näringslivsfrukosten med julgröt lockade över 70 personer och var en sammanfattning av året 2023. Kommunalråd Johan Dahlqvist, kommunchef Anna Lindberg och näringslivs- och samhällsbyggnadschef Roger Tuomas var de tre som tillsammans ledde publiken igenom årets större händelser ur näringslivssynpunkt.
Kommunchef Anna Lindberg, kommunalråd Johan Dahlqvist och näringslivs-/samhällsbyggnadschef Roger Tuomas.

Det var åtta punkter som lyftes fram: sportcenter, näringslivsklimat, utbildningar och aktiviteter, Laver och Boliden, platsbesök, testverksamhet, ung företagsamhet och aktiviteter kring jul.

Stora satsningar i Älvsbyns kommun
Älvsbyns sportcenter är en stor händelse under 2023 och den stora invigningen var i april.
 – Det var stor aktivitet både under själva öppningsdagen och under föreningarnas dag, berättar Johan.
 En annan stor satsning är den som undersöks kring Laver. Det finns en stor fyndighet med koppar i Laver och med den skulle produktionen i Sverige öka med 10% och nu arbetar Boliden för att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten.
 – Det har nu varit samråd med flera myndigheter och här i Älvsbyn var det allmänt samråd i slutet av november där alla medborgare kunna ställa sina frågor, säger Roger.
 Boliden arbetar med ansökan och den lämnas in under oktober 2024.

Näringslivet i Älvsbyns kommun
Näringslivet i Älvsbyns kommun finns med i flera undersökningar och nomineringar. I Svenskt Näringslivs undersökning som baseras på enkäter på vad företagarna tycker, backar vi något resultatmässigt. Men i resultat som exempelvis årets nyföretagarkommun och bästa tillväxt som baseras på statistik går vi framåt.
 – Jag tycker att resultatet är ganska väntat, det märks att det går bra för de flesta företagarna i Älvsbyns kommun. Trots att det är lågkonjunktur och att vissa delar har det tungt så är det också flera företag som går som tåget just nu, berättar Roger.

Utbildningar
Det har hänt en hel del när det gäller utbildning under 2023. Älvsbyns kommun har under året anordnat flertalet inspirationsföreläsningar, utbildningar och aktiviteter.
 – Några exempel är utbildningen som vi haft tillsammans med Develoop, en utbildning som är ur ett jämställdhetsperspektiv och en nyligt anordnad utbildning är den som Wimmer kommunikation höll i gällande annonsering på sociala medier. Vilket är ett sätt att arbeta med marknadsföring och att nå sina målgrupper, säger Roger.
 Älvsbyns kommun är en liten kommun och de har i flera fall sina fördelar.
 – I början av året fick vi önskemål om språkutbildning och det kunde vi tillsammans med folkhögskolan utföra. Från önskemål till agerande på en relativt kort tid, säger Johan.

Näringslivsfrukosten avslutades med det traditionsenliga quizet som skapade många skratt och funderingar.

Nästa näringslivsfrukost är den 26 januari.