Näringslivsfrukost mars

Mars månads näringslivsfrukost hade över 50 besökare och handlade främst om kultur, men också vad som händer i Älvsbyn och hos företagen.
Linda Öhlin, Roger Tuomas, Stefan Lindbäck, Patrik Ihrström, Tommy Lundström, Josefin Sîlan Karlsson och Sofia Lundberg.

Stefan Lindbäck, kommunalstyrelsens vice ordförande berättade om olika företagsbesök som gjorts, bland annat hos Hundtid och Josefin Bergman i Korsträsk.
– Vi vill besöka fler och vill du som företag ha besök så hör av er, säger Stefan.


Kultur och kulturens roll
Josefin Sîlan Karlsson berättade om sitt företag, hur man arbetar med kultur och kulturens roll i samhället.

– Kultur är näringsliv och det glöms ofta borta. Kultur är också mänskliga rättigheter och kulturen i
Norrbotten är högst levande, berättar Josefin.

Linda Öhlin, kultur- och fritidssekreterare berättade om att i år firar Älvsbyns kommun 150 år som egen
kommun och det planeras en hel del evenemang i samband med firandet.


Satsningar i Norrbotten
Roger Tuomas, samhällsbyggnads- och näringslivschef berättade om framtida satsningar, sammanfattade
sin tid i Älvsbyns kommun och presenterade Sofia Lundberg som kommer tillträda som tillförordnad chef.

Ihrströms plåtslageri
Patrik Ihrström berättade om sitt företag. De arbetar med allt inom plåt och ventilation. Under näringslivsfrukosten fick även Tommy Lundström, anställd på Ihströms plåtslageri sitt gesällbrev som
delades ut från Företagarna.

Nästa näringslivsfrukost är den 26 april.