Intressant näringslivsfrukost

Februari månads näringslivsfrukost började med att kommunalråd Johan Dahlqvist berättade lite om vad som händer i kommunen.
Johan Dahlqvist, Ulf Nilsson, Boel Malmström, Agneta Andersson och Åsa Edin medverkade vid näringslivsfrukosten i fredags.

Förutom sedvanligt politiskt arbete har han bland annat besökt en del företag och kommunala verksamheter, varit med på pitchtävling där Älvsbyns UF företag (Ung Företagsamhet) presenterade sina affärsidéer samt deltagit i en landsbygdsdialog.
 Nu pågår bland annat en inventering av kommunens fastigheter och det planeras för invigning av Älvsbyns Sportcenter som preliminärt blir den 27 mars.

Svea Skog
Ulf Nilsson, regionchef för Svea Skog i Norrbotten, berättade om deras verksamhet och utmaningar. Svea Skog är Sveriges och Norrbottens största skogsägare. De äger 40 procent av marken i Norrbotten och 44 procent i Älvsbyns kommun. I Norrbotten har Svea Skog 150 anställda och 400 entreprenörer. 5000 personer är sysselsatta inom skogsbruk, sågverk och trä- och massaindustri i Norrbotten. Räknar man med tillverkare av träprodukter blir siffran den dubbla.
 – Vi har ett 100-årigt perspektiv på vår verksamhet. Från avverkning och nyplantering tills skogen är föryngringsbar igen går det 70-100 år. Större delen av den tiden är marken bevuxen med skog. När vi får kritik handlar det ofta om att man inte ser det långa perspektivet utan bara de första åren, säger Ulf Nilsson, och fortsätter:
 – Det sägs ibland att skogen håller på att ta slut. Faktum är att i Norrbotten är 247000 hektar skog avsatta till naturvård och får inte röras. Det är nästan lika stort som hela Blekinge. Vi har drygt 105000 hektar skog som får avverkas och varje år växer 10000 hektar skog in. Skogen är med andra ord långt ifrån slut.
 Vad gäller hållbarhet så berättar Ulf Nilsson att Svea Skog har bestämt att de ska blir ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk.
 – Förändringen i världen har gått snabbare än vi har förändrat oss, men vi ska bli ännu bättre på att balansera sociala, ekonomiska och ekologiska värden i vårt skogsbruk, säger han.
 Ulf Nilsson berättar också om den situation som uppstått genom att samrådsprocessen med renskötseln inte har gått som de hoppats på i år. Samebyarnas krav innebär att det blir en minskning av Svea Skogs råvaruleveranser med 45 procent, något som drabbar träindustrin i Norrbotten hårt. Flera industrier är allvarligt bekymrade över sina möjligheter att fortsätta verksamheten.

Steget Fram
Steget Fram är ett projekt som syftar till att människor som står utanför arbetsmarknaden ska få egen försörjning. Agneta Andersson och Boel Malmström leder projektet och berättade att hittills har 50-70 procent av deltagarna gått ut i egen försörjning efter projekttiden. 2022 rankades Steget Fram som bästa projekt i Sverige.
 – Vi önskar ett utökat samarbete med företagen i kommunen. Vi kan vara ett verktyg för att klara av arbetskraftsbristen. I projektet finns personer som kan och vill arbeta. De kan börja med en praktikperiod och under den tiden får både de och arbetsgivaren stöd av oss. Om det sedan blir en anställning så kan stödet fortsätta till exempel genom att vi finns med på arbetsplatsen tills den anställde blir självgående i jobbet, berättade Agneta Andersson och Boel Malmström.

Lyftet
Tinor är ett företag som står på flera ben. Det drivs av Åsa Edin och Andreas Häggström. De började med var sitt företag inom städtjänster respektive styrd borrning (att borra för kabelläggning på ställen där man inte kan gräva), men slog ihop dem till aktiebolaget Tinor.
 I dagarna startar de också ”Seniorpoolen” för att erbjuda timanställning till pensionärer som vill jobba men inte vara låst av heltidsjobb.

Nästa näringslivsfrukost blir 31 mars.

Text och foto: Elisabet Nordebo


Älvsbyns Nyheter är ett samarbete mellan Älvsbyns kommun, Älvsby Handel, Företagarna och Sparbanken Nord.
Om du har förslag på innehåll till artiklarna så hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 eller mejl elisa.nordebo@gmail.com