Hjälp oss att hjälpa. Be a local hero!

Älvsbyn även i framtiden

Ett engagemang för att stötta lokala företag och föreningar i Älvsbyn med omnejd.

Initiativet ”Be a local hero” har spridit sig till Älvsbyn. Supportgruppen, localheroalvsbyn, finns på Instagram och Facebook och uppmuntrar alla som har tips, erbjudanden eller annan peppning att hjälpa det lokala näringslivet.

Använd taggarna #bealocalheroälvsbyn eller #localheroälvsbyn och håll koll på localheroalvsbyn på Instagram och Facebook för att hålla dig uppdaterad.

Gynna det lokala näringslivet genom att handla lokalt!