Tempo Vidsel

Livsmedelsbutik och servicepunkt i centrala Vidsel.

Dagligvaruhandel med manuell chark. Finns även plats för att äta mat som köpts i butiken.

Här finns även en servicepunkt där man kan nå kommun och myndigheter smidigt, bara genom ett besök.

Telefonnummer: 0929-301 11