Öhmans Trävaru

Tredje generationens byggföretag

Öhmans Trävaru AB är ett företag med inriktning på byggmaterial som säljer det mesta till ditt bygge.
Verksamheten heter Kjell Öhmans Trävaru AB, och grundades 1945.

Från starten var verksamheten ett sågverk och 1974 byggdes ett hyvleri som används än i dag till förädling av virke.

Telefonnummer: 0929-202 41
E-post: info@ohmanstra.se
Hemsida: https://www.ohmanstra.se/