Första näringslivsfrukosten efter sommaruppehållet

Vid höstens första näringslivsfrukost konstaterade kommunalråd Johan Dahlqvist att även politiken kommit igång igen med möten i nämnder och utskott. Han berättade också om besök som han gjort hos Öhmans Trävaru och vid NGM:s bygge av företagslokal, där flera lokala entreprenörer är engagerade, samt om en studieresa till Boden och Haparanda som kommunstyrelsens ledamöter varit på, där de bland annat besökt ett äldreboende som drivs kooperativt och ett privat.

Mikael Forsberg, Owe Johansson, Johan Dahlqvist, Mattias Nilsson-Suikki, Robert Janeheim, Robert Tuomas och Crister Lundgren (saknas på bilden) deltog i augusti månads näringslivsfrukost.

Johan berättade också att försvarsminister Pål Jonsson har besökt Älvsbyn och att det blir totalförsvarsdagar i Storforsen i höst. Förhoppningsvis kommer totalförsvarets ökade resurser att medföra ökad verksamhet på Vidsel Test Range.

Crister Lundgren, chef för Drift och Service, pratade sedan om vad kommunen gör för att stärka krisberedskapen när oroligheter i världen påverkar Sverige; muslimska protester mot Sverige, krig i närområdet, problematisk Natoprocess och allt större klimathot. För att stärka beredskapen ser kommunen över handlingsplaner för samhällskritiska verksamheter, genomför övningar, informerar om allmän tjänsteplikt med mera. För allmänheten gäller att läsa häftet ”Om krisen och kriget kommer” och följa tipsen för hemberedskap som finns på mittuppslaget.

Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas berättade sedan lite om vad som är på gång; ett nytt näringslivsprogram håller på att tas fram, en etableringssäljare, en kommunikatör och en samhällsplanerare ska anställas, Boliden förbereder en ny koncessionsansökan för att starta i Laver, arbetet med att säkerställa Älvsbyföretagens delaktighet i H2 Green Steels utveckling pågår, det är bara 7 industritomter kvar i Norra Nyfors så det är dags att börja titta på nästa område och den 6 oktober anordnas minimässan Näringslivets dag för högstadiet.

Robert Janeheim, polis i Älvsbyn och kommunalråd Johan Dahlqvist berättade om projektet Medborgarlöfte som polisen och kommunen gemensamt har. Det handlar om att lyssna på medborgarna för att få veta vilka brottsfrågor som allmänheten tycker är de viktigaste att polisen jobbar förebyggande med lokalt.

Sedan presenterade sig företaget Medley som driver gymmet i Älvsbyns Sportcenter. Medley driver mer än 20 anläggningar i landet. Älvsbyn är det enda stället där de inte driver badhus utan bara gym. Här är de tre fast anställda och har några timanställda. De nära 400 medlemmarna i Älvsbyn tränar med moderna träningsredskap och i olika gruppträningar.
 – Vi är ett gym för alla. Vi hjälper till med träningsprogram, råd och tips oavsett nivå, och samarbetar med en fysioterapeut när det gäller skador och rehabilitering, sa Mikael Forsberg som är anläggningschef.

Företagsrådgivare Owe Johansson informerade om en kurs om upphandling och affärsframgångar som kommer att hållas i höst. Anmälan senast 15 september. Det kommer också att hållas en utbildning som heter Cirkulära affärssteg och handlar om att framtidssäkra ett resurs- och klimatsmart företagande. Se annons eller mejla naringsliv@alvsbyn.se för mer info om dessa kurser.

Mattias Nilsson-Suikki har efter 18 år som elektriker startat egen firma och erbjuder sina tjänster till företag och privatpersoner. Han nås på telefon 073-828 68 75.

Den 21 oktober blir fest för näringslivet. Mer information kommer.

Nästa näringslivsfrukost blir den 29 september.

Text och foto: Elisabet Nordebo