Vilka hinder står i vägen för en mer jämställd värld?

ons 26 okt kl 18:00 - mån 26 sep kl 20:00

Digital föreläsning anmälan på vår webb

Välkommen till en digital föreläsning med Jessica Pettersson

Välkommen till en digital föreläsning med Jessica Pettersson som studerar Politicies kandidatprogrammet vid Umeå universitet och är ambassadör för de globala målen. Föreläsningen kommer att fokusera på hur det svenska FN-förbundet arbetar konkret med de globala målen, specifikt arbetet kring jämställdhet. Bland annat så kommer man att få veta mer om projekt Flicka som FN jobbar aktivt med, vilka hinder som står i vägen för en mer jämställd värld, men även hur Covid-19 har påverkat FN:s arbete.
Föreläsningen är gratis!

Föreläsningen är en del av projektet ”En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola som tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Projektet finansieras av Älvsbyns kommun, Stiftelsen Anna Borgeryds minnesfond samt Sparbanken Nord.

Telefonnummer: +46705308480
E-post: eva.lestander@afhs.nu
Hemsida: https://alvsbyfolkhogskola.nu/forelasningar/vilka-hinder-star-i-vagen-for-en-mer-jamstalld-varld/
Facebook: https://www.facebook.com/alvsbyfhs/
Arrangör: Älvsby Folkhögskola