Träff på ängen med blombingo

tis 11 jul kl 18:00 - 19:00

Slåtteräng

Varmt välkomna på en informationsträff om slåtterängen och blombingo!

Under sommaren 2022 påbörjade Älvsbyns kommun arbetet med att anlägga en slåtteräng vid korsningen Östermalmsvägen-Garvargatan på Östermalm genom sådd av ängsfrön och plantering av ängsblommor. Nu har ett år gått och ängen har hittills blommat fint under första delen av sommaren.

Under kvällen berättar vi om projektet ”Blommande gräsmarker”, den planerade slåttern i augusti och allmänt om biologisk mångfald och pollinerare.

Blombingo – vilka arter kan ni hitta av de som planterades och såddes förra året?

Klockan: 18.00-19.00
När: Tisdagen den 11/7
Var: Korsningen Östermalmsvägen-Garvargatan på Östermalm. Det kommer att vara skyltat vid ängen.

Kom gärna gåendes, på cykel eller parkera vid pendlarparkeringen vid reningsverket, Gammelvägen.
Framkomligheten på och runt ängen är begränsad.

Vid frågor kontakta: filippa.ekroth@alvsbyn.se