Onsdagscafé med innehåll

ons 19 apr kl 13:30

Älvsby församlingsgård

Hjälporganisationen Sk-Aid

Cafét inleds med fikaservering. Därefter berättar Solbritt och Kjell Holmbom om sin hjälpverksamhet i Kenya, SK-Aid.
Karin Marklund håller en kort andakt.

Varmt välkomna!

Telefonnummer: +4692914900
E-post: alvsby.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/alvsby
Arrangör: Älvsby församling i samarrangemang med Sensus