Onsdagscafé med innehåll

ons 22 feb kl 13:30

Älvsby församlingsgård

Gårdings historia

Cafét inleds med fikaservering därefter berättar Inger Lundberg och Britt Norman om Gårdings historia. Karin Marklund håller en kort andakt.
Serveringsintäkterna går oavkortat till Act Svenska kyrkan och årets fasteaktion.

Telefonnummer: +4692914900
E-post: alvsby.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/alvsby
Arrangör: Älvsby församling i samarrangemang med Sensus