Onsdagscafé med innehåll

ons 8 feb kl 13:30

Älvsby församlingsgård

Samisk historia

Cafét inleds med fikaservering därefter berättar Samuel Hellgren och samerna och kyrkan,
Karin Marklund håller en kort andakt.
Serveringsintäkterna går oavkortat till Älvsby församlings diakonala gåvokassa.

Telefonnummer: +4692914900
E-post: alvsby.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/alvsby
Arrangör: Älvsby församling i samarrangemang med Sensus