Näringslivets dag - Framtidsveckan

fre 7 okt kl 08:00 - 15:00

Forum, Galaxen

Näringslivets dag

Företag bjuds in att delta vid Näringslivets dag 7/10 under Framtidsveckan som arrangeras av grundskolan och riktar sig primärt till elever i åk 9 som ska välja gymnasieutbildning.

Näringslivets dag kommer att genomföras som en minimässa där näringslivet visar upp sina verksamheter och belyser vilka typer av yrkesroller som finns och vilken utbildning som är passande på gymnasienivå. 

Viktigt är att visa på de arbeten som kräver eftergymnasial utbildning och därmed kan stimulera eleverna att läsa ett teoretiskt program på gymnasiet. Det är viktigt att vi säkerställer Älvsbyns framtida kompetenser och behov. 

Mål
Veckan går ut på att ge eleverna stöd för hur de ska välja inför gymnasiet. Näringslivets dag har även som mål att öka samverkan mellan näringslivet och skolan/lärare/elever. 

Målgrupp 

Primär: Elever som går i 8-9 klass där niorna stå inför val till gymnasiet.
Sekundär: Elever som går i klasserna 6-7 som vi kan visa på vilka arbeten som finns i Älvsbyn och kanske också sporra till bättre studiemotivation. Gymnasiet kommer också att ha möjlighet att besöka mässan och här kan de mer handla om praktiker och anställning. 

När?
Datum 7/10 kl 08.00 till 15:00  

Var?
Forum, Galaxen. 

Hur?
Alla företag kommer att få tillgång till en plats med ett bord (ca 120 cm) där ni kan sätta upp roll-ups eller annat.  
Visa gärna upp något som lockar eleverna till er monter exempelvis film, animeringar eller produkter. 

Sista anmälningsdag måndag 3/10
Anmäl ditt företag genom att maila naringsliv@alvsbyn.se 


E-post: naringsliv@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.alvsbyn.se/nyheter/naringslivets-dag-7-10/