Från klimatångest till handlingskraft

ons 10 maj kl 18:00 - 20:00

Digital föreläsning anmälan på vår webb

Digital föreläsning med Maria Soxbo

Journalist, författare och föreläsare, medgrundare av Klimatklubben och en av Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste 2021.
Välkommen till en digital föreläsning med Maria Soxbo, journalist, författare och föreläsare, medgrundare av Klimatklubben och en av Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste 2021.

Så här skriver Maria om sin föreläsning ”Passion, kreativitet, kunskap och engagemang hänger ofta ihop. För mig startade allt med en passion för det skrivna ordet. Kreativiteten fann jag i sociala medier. Kunskapen ledde mig till hållbarhetsfrågorna.

Engagemanget känner jag för alla tre – och för att dela med mig av det till andra.”

Föreläsningen är en del av projektet ”En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola som tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Projektet finansieras av Älvsbyns kommun, Stiftelsen Anna Borgeryds minnesfond samt Sparbanken Nord.

Telefonnummer: +46705308480
E-post: eva.lestander@afhs.nu
Hemsida: https://alvsbyfolkhogskola.nu/forelasningar/fran-klimatangest-till-handlingskraft/
Facebook: https://www.facebook.com/alvsbyfhs/
Arrangör: Älvsby folkhögskola