Augusti månads näringslivsfrukost

Kommunalråd Tomas Egmark hälsade välkommen och berättade att dagens gäst, Anne Graf från H2 Green Steel, är den första representanten från de stora företagen i den gröna omställningen som inbjuds till en näringslivsfrukost för att prata om hur Älvsbyns företagare kan bli entreprenörer i deras verksamhet.
Tomas Egmark, Anneli Johansson och Anne Graf var tre av talarna på augusti månads näringslivsfrukost.

Anne Graf fortsatte sedan med att berätta om hur tanken på H2 Green Steel föddes utifrån en önskan att göra något för samhället och för planeten. Stålindustrin är den enskilt största utsläpparen av koldioxid. Därför satsade man på fossilfri stålproduktion.
 Närheten till stora mängder rent vatten som behövs för att tillverka vätgas var en viktig orsak till valet av plats, liksom möjligheten att få stora mängder grön el.
 Under uppbyggnaden kommer 5000 arbetstillfällen att skapas, vilket medför ett stort behov av bostäder i närområdet, som även Älvsbyn räknas till. När stålverket kommer igång 2025 kommer det naturligtvis också att behövas mycket arbetskraft. Förhoppningsvis stannar många av dem som flyttat hit under uppbyggnadstiden kvar.
 Företag som vill ha uppdrag under byggnadstiden kan anmäla sig på kontaktsidan på H2 Green Steels hemsida.
Tredje bästa i landet
Älvsbyn kommun hamnade i år på tredje plats i landet i Småföretagarns Riksförbunds undersökning som mäter förutsättningarna för att driva företag i kommunen. Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas berättade om hur undersökningen genomförs. Den täcker nio områden och några av dessa där Älvsbyn har riktigt bra resultat är kapitalförsörjning, kommunal näringslivspolitik, överlevnadsgrad och antal företagsamma i kommunen.
 Roger Tuomas betonade att det goda företagsklimatet i Älvsbyn framför allt bygger på en lång kultur av positiv inställning till företagsamhet, många duktiga företagare men också på kommunens stöd för att främja företagens tillväxt.

Näringslivets dag
Den 7 oktober arrangeras Näringslivets dag i samband med Framtidsveckan för högstadiet. Studievägledare Robin Enmark inbjöd alla företagare att vara med på minimässan i Forum den dagen och visa upp vad de gör, vilka kompetenser de har och vilka kompetenser de behöver. Anmäl deltagande till Robin Enmark eller Roger Tuomas.

Lyftet
Anneli Johansson, vd och delägare i All Mecanservice, berättade om företagets verksamhet med reparationer, service och underhåll av skogsmaskiner. Kunderna är maskinentreprenörer i skogsbruket och en stor del av arbetet sker ute i fält.
 Anneli Johannson påminde också om att en viktig del i Älvsbybygdens framväxt var att det fanns jobb i skogen. Idag är cika 300 personer i kommunen sysselsatta med skogsrelaterade arbeten, som plantering, avverkning, tillverkning och underhåll av delar till maskiner, transporter, byggen och träindustri.

Näringslivsgalan
Elisabeth Nordström, Företagarna, och Stefan Hardselius, LRF informerade om hur planeringen för Näringslivsgalan fortskrider. Nomineringarna till årets utmärkelser är klara och finns på www.naringslivsgala.se/arets-nomineringar. På Näringslivsgalans hemsida finns även information om biljettbokning. Datum för näringslivsgalan är 22 oktober.

Övrigt
Anders Olsson berättade om sitt nystartade företag Dalbackens Bygg & Renovering. Han utför allt inom byggbranschen och har 20 års erfarenhet från den.
 Näringslivsutvecklare Sofia Lundberg informerade om att ett nytt näringslivsprogram ska tas fram i höst. Det görs tillsammans av företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner.

Nästa näringslivsfrukost är den 30 september.

Text och foto: Elisabet Nordebo

Artikeln publiceras i samarbete med Älvsbyns kommun, Företagarna, Älvsby Handel och Sparbanken Nord.

Om du har förslag på innehåll till artiklarna så hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 eller mejl elisa.nordebo@gmail.com