April månads näringslivsfrukost

Kommunstyrelsens vice ordförande Stefan Lindbäck inledde april månads näringslivsfrukost med att berätta att han och kommunalråd Johan Dahlqvist har besökt äldreboenden och verksamheten för personlig assistans under månaden samt haft ett möte med föreningar på Fluxen.
My Bergström och Carolina Heimdahl från UF Norrbotten och Jonas Jalar från Arctic Falls deltog i april månads näringslivsfrukost.

Ung Företagsamhet
Årets UF-företag från Älvsbyns gymnasium presenterade sig och sina produkter. De berättade att genom att vara UF-företagare har de lärt sig mycket om hur man driver företag men också att samarbeta och hitta lösningar på problem som dyker upp. Näringslivsfrukostens besökare var tydligt imponerade över den idérikedom och kreativitet som ungdomarna har.
 Carolina Heimdahl och My Bergström från UF Norrbotten deltog också och samarbetar med länets gymnasieskolor i arbetet med UF-företag.
 – Genom UF-företagande får ungdomar möjlighet att prova på att driva företag i en trygg miljö under en bestämd tid och sedan kunna ta med sig kunskaperna in i vuxenlivet och kanske bli företagare, sa Carolina Heimdahl.
 – Jag drev ett UF-företag 2017 och under det skolåret växte jag massor som person. Jag förstod att jag kan mer än jag trodde, sa My Bergström.
 UF Norrbotten vill att möjligheten att driva UF-företag ska införas i fler gymnasieprogram i Älvsbyn och de hoppas också att Älvsbyn vill börja jobba med företagande redan i de yngre klasserna. Det finns läromedel som kan användas redan från förskoleklass och lågstadiet för att börja lära ut hur samhället och dess ekonomi fungerar.
 Carolina och My poängterade också att det är viktigt att gränserna mellan skolan och företagen suddas ut så att de elever som varit UF-företagare får fortsatt stöd för att starta och driva företag när de slutat skolan, företagare kan till exempel vara rådgivare till något UF-företag.

Stefan berättade också att kommunens budgetarbete för 2024–2026 pågår och om de välbesökta arrangemangen i Älvsbyns Sportcenter; invigningen och Sportens dag.

Lyftet
En som varit rådgivare till ett UF-företag är Arctic Falls vd Jonas Jalar som även var nästa talare på näringslivsfrukosten. Under rubriken lyftet berättade Jonas om Arctic Falls verksamhet och han började med att påpeka att det är intressant och lärorikt att vara rådgivare till ett UF-företag och uppmanade andra företagare att också ta den chansen.
 Arctic Falls startades 1985 av Ove Berggren som första permanenta vinterprovplats för bilindustrin. 2008 tog Jonas Jalar, Andreas Jalar och Erik Lundström över företaget. Idag har de fem testbanor utomhus och två inomhus där de kan utföra vintertest även på sommaren. Numer erbjuder de också sina kunder tjänster som förare, däckbytare och testingenjörer.
Kunderna är världens stora däcktillverkare. Tillsammans med övriga testanläggningar i regionen står Arctic Falls för 25 procent av bilvärldens vintertester.
 De sysselsätter idag 35 årsarbetare och genererar 10 000 gästnätter.


Älvsbyns Nyheter är ett samarbete mellan Älvsbyns kommun, Älvsby Handel, Företagarna och Sparbanken Nord.
Om du har förslag på innehåll till artiklarna så hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 eller mejl elisa.nordebo@gmail.com