Ännu en intressant näringslivsfrukost

Fredagens näringlivsfrukost bjöd som vanligt på ett intressant program där åhörarna fick information om saker som på olika sätt berör företagsklimatet i Älvbyns kommun.
Sofia Gullholm, LTU Business, Annelie Vinsa, Älvsbyns Fastigheter och Elisabeth Öhman Nordström och Anneli Olofsson, Älvsby Tryck & Design talade på näringslivsfrukosten.

Först ut var Sofia Gullholm från LTU Business. Det är ett affärsutvecklingsföretag som ägs av Luleå Tekniska Universitet och som på olka sätt verkar för ett samspel mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att stärka och utveckla företagandet i norr. Deras tjänster kan bland annat vara att hjälpa till att analysera om en idé har utvecklingspotential eller att ta fram stategier för en hållbar utveckling av företaget.
 LTU Business söker efter företag som vill vara med i något av deras utvecklingsprojekt. Mer info finns på ltubusiness.se.
 Den som är intresserad kan kontakta samhällsbyggnadschef Roger Tuomas, som tidigare har jobbat där och kan hänvisa rätt.

Norra Nyfors industriområde
Annelie Vinsa, vd för Älvsbyns Fastigheter, berättade sedan om Norra Nyfors industriområde.
 2016 påbörjades planeringen av området med syfte att erbjuda industritomter till befintliga och nya företag.
 2018 såldes tre tomter till Bröderna Öhman. I år har två tomter sålts, till JA Fastigheter respektive Vikmans maskinservice. En tomt är tingad av All Mecanservice. Anneli Johansson, vd, berättade kort om varför de har valt att boka en tomt och flytta verksamheten:
 – Vi hyr en idag en gammal industrilokal och inser att om vi ska kunna anställa mer personal måste vi ha fräscha och hållbara lokaler. Därför väljer vi att bygga nytt.
 Annelie Vinsa berättade också att Älvbyns Fastigheter numer har stora garage med stora portar att hyra ut och att de som har behov av det kan höra av sig.

Lyftet
Älvsby Tryck & Design AB var dagens företag under rubriken Lyftet. Ägarna Elisabeth Öhman Nordström och Anneli Olofsson berättade om företagets 60-åriga historia. 1962 köpte Lars Johansson och Herman Wåhlström, Annelis morfar, ett litet tryckeri i Älvbyn och de första åren fick de kämpa för att skapa ett kundunderlag. 1971 tog de in två kompanjoner där den ena var Elisabeths pappa, Gunnar Nordström och produktionen inriktades alltmer på tryck av kartor.
 1981 köpte de Älvsbybygdens annonsblad som då redan hade funnits i 16 år.

Annonsbladet kom ut varannan vecka fram till 1996 och trycktes i tvåfärg fram till 1997.
Det som då tog två veckor att göra tar idag två dagar.


Elisabeth Öhman Nordström och Anneli Olofsson började tidigt jobba i tryckeriet och 2001 tog de över företaget tillsammans med Inger Adolfsson, som nu har gått i pension. Tillsammans har Elisabeth och Anneli 65 års erfarenhet tryckbranschen. De senaste åren har en stor teknisk förändring skett och idag består maskinparken av en digital tryckpress och en printer som kan göra afficher, banderoller, rollups med mera.

Övrigt
Näringslivsgalan blir den 22 oktober. Arrangörerna söker partner till de fyra nivåerna av parnerskap. Nytt för i år är att alla kan skicka in förslag på nomineringar till de olika priskategorierna, skicka in dina förslag senast 16 maj. Mer information om partnerskap och nomineringar finns på naringslivsgala.se.
 Josefin Bergman som driver företaget Hundtid och erbjuder det mesta som har med hundar att göra, berättade om sin nya hundhall som nyss har invigts i Korsträsk. Den kan hundägare hyra för att träna sin hund, ensam eller i grupp.
 Ingvar Grahn som har arbetat i olika roller i byggbranschen i ett långt arbetsliv har som pensionär startat företaget AB Kvarnberget där han ger stöd åt byggbranchen. Han har licens för att vara kontrollansvarig vid byggen.
 Sally Wallström är ny företagsrådgivare på Sparbanken Nord i Älvsbyn och välkomnar alla företagare att ta kontakt i ekonomiska ärenden.
 Nästa nyhetsbrev för näringslivet kommer i mitten av maj. På alvsbyn.se/naringsliv kan man anmäla sig till nyhetsbrevet.
 Den 12 maj blir det drop-in för näringslivet klockan 11.00-13.00 på Polar Hotel.
 Nästa näringslivsfrukost blir 20 maj.

Text/foto: Elisabet Nordebo

Artikeln publiceras i samarbete med Älvsbyns kommun, Företagarna, Älvsby Handel och Sparbanken Nord.