Ännu en intressant näringslivsfrukost

Johan Dahlqvist, kommunalråd, inledde maj månads näringslivsfrukost med att som vanligt informera om platsbesök i verksamheter och hos föreningar och företag som han gjort sedan sist, samt om andra möten han deltagit i.

Bland annat har kommunen haft besök av representanter från H2 Green Steel, där syftet var att skapa möjligheter för Älvsbyns kommun och företagare att ha en del i utvecklingen och inflyttningen som förväntas i samband med deras etablering i Boden.

Företagsklimatet
Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten, berättade sedan om Älvsbyns resultat i årets undersökning av företagsklimatet i kommunen. 94 företag har svarat på enkäten, majoriteten av dem är verksamma inom bygg och handel. Älvsbyns företagare ger ett sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen på 3,4 av 6 möjliga. Det är bra, men har varit bättre. 2015 hade Älvsbyn som bäst företagsklimat enligt företagarnas upplevelser. 2020 var det fortfarande högt, men sedan har något hänt. Framför allt är det politikernas och tjänstemännens förståelse för företagarnas villkor och dialogen med desamma som företagarna inte tycker är så bra som det skulle kunna vara.
 Den 7 juni blir det en fördjupad dialog (lunchmöte) om hur företagsklimatet i kommunen kan förbättras. Hans Andersson deltar och både företagare, politiker och tjänstepersoner är välkomna. Anmäl deltagande till Svenskt Näringsliv senast 31 maj.

Skydda sig mot cyberattacker
Crister Lundgren, IT-chef i Älvsbyns kommun, gav sedan goda råd om IT-säkerhet, något som har blivit väldigt aktuellt de sista två åren. Det beror på att vi lever i ett fullt digitaliserat samhälle där digital teknik är inblandad i alla samhällsfunktioner, men också på oron i världen på grund av krig och terrorism samt inte minst en helt ny kriminell aktivitet som går ut på att störa samhällssystem men också att komma åt privata och offentliga bankkonton.
 – Vi är för godtrogna, och den viktigaste åtgärden för företagare, arbetsplatser och privatpersoner är att göra alla medvetna om riskerna och hur man förebygger dem, sa Christer Lundgren.
 Han tipsade också om att på MSB:s hemsida finns DISA, en kort utbildning i IT-säkerhet som alla bör genomföra.

Lyftet
Marie Rönnholm som driver Gransträsk Såg tillsammans med sin pappa Kennet Viklund presenterade företaget under rubriken Lyftet. Redan på 1860-talet startades sågen vid älven i Granträsk. Den drevs av Vattenfall tills byamännen köpte den runt år 1900. En av dem var P.A. Wiklund, anfader till Kennet Viklund som tog över det 1986. Idag har företaget både ett hyvleri och ett måleri för att tillverka förädlade trävaror. De bygger hela väggblock och levererar ett 30-tal bostads- och fritidshus per år. Hus från Granträsk Såg finns både på Öland och i Gällivare och många platser där emellan.

Övrig information
Linda Öhlin som är kultur- och fritidssekreterare i kommunen, informerade om Sensommarfesten 26 augusti och meddelade att alla företagare som vill vara med och anordna något i samband med Sensommarfesten gärna får kontakta henne på linda.ohlin@alvsbyn.se.

Crister Lundgren, IT-chef i Älvsbyns kommun och Marie Rönnholm, Granträsk Såg (till höger), deltog i näringslivsfrukosten i fredags. Som vanligt leddes den av Sofia Lundberg (i mitten) och hennes kollega Mathilda Kullebjörk.

Nästa näringslivsfrukost blir 16 juni. Efter det kommer det att vara ett möte där Anne Graf från H2 Green Steel och Nils Lind från Boden Business Agency informerar om hur företag kan knyta kontakter inför H2GS:s etablering.

Text och foto: Elisabet Nordebo