Älvsbyn får sin del av tillväxten

Tillväxten av den gröna industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär att invånarantalet i de båda länen beräknas öka med 100 000 personer till år 2035. Älvsbyn har en central position i länet och kommer att ha möjligheter till positiva effekter av det som sker i regionen.

– Vi har aldrig förr haft så goda möjligheter till tillväxt och befolkningsökning som nu. De stora industrietableringarna i närområdet ger ringar på vattnet, och det som byggs där nu är bara början, säger Roger Tuomas som är samhällsbyggnadschef i Älvsbyns kommun.
 Älvsbyn ligger bra till i förberedelserna för denna utveckling. 40 hektar industrimark med avstyckade tomter är redan klar. Området har under vintern färdigställts och försäljningen av tomter har påbörjats. Älvsbyn har även färdiga detaljplanerade bostadstomter.
 – I spåren av de stora etableringarna följer ett stort behov av leverantörer och entreprenörer. Vi är tillräckligt nära Boden och Luleå för att det ska vara intressant för sådana att etablera sig här. Förutsättningar att få tomtmark är mycket bättre här i Älvsbyn än i grannkommunerna eftersom de fortfarande söker efter mark att använda, säger Roger Tuomas.

En kall januaridag var samhällsbyggnadschef Roger Tuomas och kommunalråd Tomas Egmark och tittade på hur markberedningen av de nya industritomterna i Norra Nyfors hade kommit igång. Nu är de klara och har börjat säljas.


 Kommunen vill först och främst att företag som redan finns i här ska utvecklas och växa. Det ger de bästa förutsättningarna för långsiktighet och stabilitet.
 – Det finns företag i kommunen som är intresserade av att bygga nya lokaler för att utöka sin verksamhet, och även företag som samtalar med kollegor, leverantörer och kunder från andra orter om att de ska flytta hit så att de kan utöka sitt samarbete, berättar Roger Tuomas.
 – Den typen av etableringar vill vi gärna ha, sådana som har en anknytning till Älvsbyn sedan tidigare. Det stärker både det befintliga företaget och det nyetablerade, fortsätter han.

Varför Norrbotten?
I norra Sverige finns det gott om el och det är en viktig orsak till att vi kan räkna med att det kommer företagsetableringar söderifrån. I södra Sverige är det stor brist på el. Företag kan inte utöka sin verksamhet eftersom de inte kan få den el de behöver. Som en följd av bristen på el är elpriserna skyhöga i södra Sverige.
 – Vi har en hög elproduktion här i norr men en flaskhals i elnätet i höjd med Gävle gör att det helt enkelt inte går att leverera mer el än vi gör. Därför är elen också billigare här. Som mest har det varit tio gånger så höga elpriser i södra Sverige. För den som har en stor elkrävande verksamhet blir det väldigt dyrt. Sammantaget gör detta att för företag som vill och behöver expandera är en flytt norrut ett bra alternativ, säger Roger Tuomas.
 För företag som tillverkar klimatsmarta produkter är den gröna elen, som det finns gott om av i norr genom vind- och vattenkraft, också en anledning att etablera sig här.
 De strävar efter att hela tillverkningsprocessen ska vara fossilfri och kunderna vill i allt större utsträckning ha klimatsmart tillverkning av de produkter de köper. Den som köper en elbil frågar allt oftare efter att också stålet i bilen är tillverkat med grön energi.
 – Den stora mängden rent vatten i Norrbotten gör det möjligt att tillverka ren vätgas, något som gör Norrbotten till en av världens bästa platser för den gröna industrialiseringen. Vi är bara i början av en ny industriell revolution där Norrbotten står i fokus och Älvsbyn kommer att ta en del av kakan.

Text/foto: Elisabet Nordebo

Artikeln publiceras i samarbete med Älvsbyns kommun, Företagarna, Älvsby Handel och Sparbanken Nord.