Älven som nationell testbädd

En arena för utprovning av teknik och metod

I samband med näringslivsfrukosten i Älvsbyn, den 26/4, lanseras inte bara ett nytt och förbättrat "River online". Parallellt sker även uppstarten av en nationell testbädd, ämnad att bygga en djupare kunskap om tillstånd och flöden i sjöar och vattendrag.

Det nya River online kommer, likt föregående system, visa aktuell nivå i Piteälven. Det utrustas därtill med fler sensorer längs älven och i strategiska sjöar. Dessutom har web-gränssnittet uppgraderats till ett mer flexibelt och framtidssäkert system, som även kan fungera som plattform för forskningsprojekt. Nya River online är i princip en helt ny teknikplattform, designat för att enkelt lägga till nya mätstationer längs älven och dess tillflöden, samt jämföra och analysera data.

Den sex år långa mätserien, från det tidigare systemet, kommer även att kompletterats med ännu äldre data, från tiden före River online startade. Dessa beräknade data plockas fram med hjälp av insatser från LTU. Enligt Johan Casselgren vid LTU finns det en bra korrelation mellan den sex år långa vattennivå-serien och flödesdata från Sikfors kraftverk. Detta möjliggör att en realistisk bild av historiska vattennivåer i Älvsbyn och Vidsel kan återskapas.

Det nya användargränssnittet, konstruerat av Christer Lundström, ItByn, erbjuder dessutom nya funktioner för användarna. Förutom historik över en vecka, en månad eller ett år, kan forskare vid LTU och andra extra intresserade, titta på historik och på begäran få ut data för att jämföra årets flöde mot valfritt historiskt år, som exempelvis extremåret 1995.

Mjukvarumässigt ligger hela systemet nu på domänen riveronline.visitalvsbyn.se, som manageras av Företagarna i Älvsbyn, tillika huvudman för själva testbädds-projektet, döpt till: ”River-on-Test”.  – Via hemsidan visitalvsbyn får vi lokal kontroll och en möjlighet att samordna informationen med såväl historik som aktuella nyheter på orten, säger Elisabeth Nordström, ordförande för Företagarna.

Sofia Lundberg vid Älvsbyns kommun fortsätter. – Under arbetet med det nya systemet har vi även börjat resonera om att koppla systemet till informationsskyltarna vid Älvsbyns infarter. Detta för att informera om aktuella flöden och vid risk för mycket höga flöden skicka ut uppmaningar till förbipasserande.

Funktionen kommer att finnas med i projektets andra etapp, där stort fokus kommer att ligga på frågor som är viktiga för de två försäkringsbolag som stöttar projektet ekonomiskt. – Lars Johansson, på Dina försäkringar, ser ett stort värde i att tidigt kunna jämföra stigningshastighet mot tidigare år för att på så sätt bygga mer kunskap om när man bör varna och hur man kan bedriva beredskapsarbete relativt väderprognoser. – John Rosendahl, Skadechef på LF Norrbotten, instämmer och pekar på vikten av att projektet adderar det forskningsarbete som LTU planerar inom vattenmängder i snötäcken. Erika Mattsson, Sparbanken Nord, avslutar med att klarlägga att projektet ”River on Test” och tanken om hela älven som en testbädd ligger helt i linje med bankens hållbarhetsarbete, i vilket behovet att både följa och även hantera klimatförändringarna är högst aktuellt.