15 frågor till
Älvsbyns nya kommunalråd
Johan Dahlqvist (m)

Älvsbyns nya kommunalråd Johan Dahlqvist har gjort sig hemmastadd i sitt kontor i kommunhuset.

Beskriv din bild av Älvsbyns kommun.

– Jag tycker att Älvsbyn är jättebra, det är därför jag har valt att bo här. Här finns enorma möjligheter, inte minst för att vi ligger strategiskt rätt i Fyrkanten.

Har du någon vision för Älvsbyns kommun?

– Ja, att vi ska bli en växande kommun. Jag har inga konkreta mål som att vi ska bli 10 000 ett visst år. Det viktiga är att vi bryter trenden att folkmängden minskar. Målet är att göra Älvsbyn ännu mer attraktivt att bosätta sig i, och att då fokusera på att alla medlemmar i familjer som flyttar hit ska trivas och vilja bo kvar.

Varför tycker du att det behövdes en ny
majoritet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige?

– Det finns ingen sakfråga som är orsaken till det, inget har skötts dåligt, men om man har suttit länge på en post är det lätt att man blir bekväm. Man blir inte utmanad längre. Utmaningar skapar en bättre bild av sig själv. Det gäller överallt, i föreningar och företag lika väl som i kommunen.
Vad ska du/ni göra för att det ska bli bättre än det är?

– Vi ser på saker med nya ögon och tänker på ett annat sätt.

Kan du förklara mer konkret vad du menar?

– Vi måste få en inflyttning till kommunen. Att jobba för det är min högsta prioritet, men det är ingen punktinsats, vi måste alltid jobba med att marknadsföra kommunen. Vi ska ta tillvara på den utveckling som sker i Boden och Luleå och få vår del av kakan. Vi måste visa att Älvsbyn är attraktivt att flytta till, att vi till exempel har en fin skidanläggning och snart nytt badhus och sporthall och att det är nära till allt.

Vilka egenskaper och meriter tycker du att ett kommunalråd ska ha?

– Energisk, envis, lyhörd, öppen och lyssnande. Kunna ta in medborgarnas synpunkter och informera om vad som händer i kommunen.

Har du de egenskaperna?

– Ja det anser jag.
Vad kan du bidra med till kommunen?

– Att sälja in Älvsbyn och varumärket Norrbottens Pärla.

Hur ska du göra det?

– Till att börja med ska jag ut i verkligheten. Besöka företag och verksamheter. Fråga näringslivet vad de behöver för att växa och stanna kvar i kommunen och fråga verksamheterna vad de vill och behöver. Jag ska också vända mig till grannkommunerna. Jag tror att det är lättare att få en bodenbo än en göteborgare att flytta hit.

Vad ska hända med Kanis?

– Jag tycker att kommunen bör äga anläggningen, men att den kan drivas av någon entreprenör.

Vad ska hända med Fluxen?

– Jag har inte satt mig in i det ännu, så det kan jag inte svara på, men jag ser fram emot att sätta mig in i hur Fluxen kan användas på bästa sätt.

Vad tycker du om förslaget att göra Fluxen till ett aktivitetshus?

– Det finns ju ett medborgarförslag om den saken och jag tycker att de som lämnade in det hade många intressanta och viktiga synpunkter.

Ska förskolorna i Vidsel och Vistträsk vara öppna på sommaren?

– Ja.

På vilka villkor som helst?

– Nej, det beror naturligtvis på hur stort behovet är. Vi kan inte hålla dem öppna för bara några enstaka barn, men det är svårt att säga var gränsen går.

Till sist, vill du hälsa något till kommuninvånarna?

– Var inte rädd för att komma hit och prata. Sitt inte hemma och var förbannad på kommunen. Ring eller mejla och boka en tid, vi politiker är till för medborgarna.