Onsdagscafé

ons 14 dec kl 13:30

Älvsby församlingsgård

Musik i adventstid

Cafét inleds med fikaservering,
Karin Marklund håler en kort andakt.
Musik i adventstid, organist Gustav Brudal.
Fikaintäkterna går till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete och årets julinsamling.

I samarrangemang med Sensus.

Telefonnummer: +4692914900
E-post: alvsby.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/alvsby
Arrangör: Älvsby församling i samarrangemang med Sensus