Onsdagscafé med innehåll

ons 25 jan kl 13:30

Älvsby församlingsgård

Sånger och tankar med Anette Jernelöf

Älvsby församlingsgård onsdag 25 januari 2023.
Cafét inleds med fikaservering, därefter får vi lyssna till, därefter lyssnar vi till sånger och tankar av Anette Jernelöf ”Min längtan har fört mig hit …”
Karin Marklund håller en kort andakt.
Fikaintäkterna går till Älvsby församlings diakonala gåvokassa.

I samarrangemang med Sensus. 

Telefonnummer: +4692914900
E-post: alvsby.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/alvsby
Arrangör: Älvsby församling i samarrangemang med Sensus