Näringslivsfrukost 31 mars

fre 31 mar kl 07:30 - 09:00

Hotell Villa Sparta

Näringslivsfrukost

Välkomna på näringslivsfrukost!

Datum: 31 mars
Plats: Hotell Villa Sparta
Tid: Frukost serveras från 7:30 och mötet är 8.00 – 9.00

Del av innehåll:
– FMV – Norra Europas största provområde över land
– Lyftet: SvU-SanU Services

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se


E-post: naringsliv@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagartraffar/
Arrangör: Älvsbyns kommun