Näringslivsfrukost 28 januari

fre 28 jan kl 07:30 - 09:00

Polar Hotel

Näringslivsfrukost

Välkomna på näringslivsfrukost på Polar Hotel!

Datum: 28 januari
Plats: Polar Hotel
Tid: Frukost serveras från 7:30 och informationsmötet är 8.00 – 9.00

Mer information kommer.

Återkommande programpunkter: Lyftet och information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Välkomna!

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se


E-post: naringsliv@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagartraffar/
Arrangör: Älvsbyns kommun