Näringslivsfrukost 26 maj

fre 26 maj kl 07:30 - 09:00

Hotell Villa Sparta

Näringslivsfrukost

Välkomna på näringslivsfrukost!

Datum: 26 maj
Plats: Hotell Villa Sparta
Tid: Frukost serveras från 7:30 och mötet är 8.00 – 9.00

Del av innehåll:

• Svenskt Näringsliv presenterar mätningen av företagsklimatet
• Dataintrång/IT-säkerhet. Hur skyddar man sig?
• Lyftet: Granträsk Såg

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se


E-post: naringsliv@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagartraffar/
Arrangör: Älvsbyns kommun