Näringslivsfrukost 25 november

fre 25 nov kl 07:30 - 09:00

Hotell Villa Sparta

Näringslivsfrukost

Välkomna på näringslivsfrukost!

Datum: 25 november
Plats: Hotell Villa Sparta
Tid: Frukost serveras från 7:30 och mötet är 8.00 – 9.00

Del av innehåll:

– MindDigs plattform och talangportal – vad innebär den för ert företag?
– Kompetenscentrum, Älvsbyns kommun
– Lyftet: ERA Revisorer i Norr

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se


E-post: naringsliv@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagartraffar/
Arrangör: Älvsbyns kommun