Näringslivsfrukost 24 november

fre 24 nov kl 07:30 - 09:00

Hotell Villa Sparta

Näringslivsfrukost

Välkomna på näringslivsfrukost!

Datum: 24 november
Plats: Hotell Villa Sparta
Tid: Frukost serveras från 7:30 och mötet är 8.00 – 9.00

Del av innehåll
• Kompetensarenan: en satsning som ska underlätta kompetensförsörjningen för lokalt och regionalt näringsliv
• Hur påverkas lokala näringslivet av ett NATO-medlemskap?
• Lyftet: Åkerbär Fastigheter

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se


E-post: naringsliv@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagartraffar/
Arrangör: Älvsbyns kommun