Näringslivsfrukost 23 februari

fre 23 feb kl 07:30 - 09:00

Hotell Villa Sparta

Näringslivsfrukost

Välkomna på näringslivsfrukost!

Datum: 23 februari
Plats: Hotell Villa Sparta
Tid: Frukost serveras från 7:30 och mötet är 8.00 – 9.00

Del av innehåll:
• ALMI, hållbarhet och attraktiva arbetsgivare
• Företagspresentation Lyftet: Öhmans Trävaru AB

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se


E-post: naringsliv@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagartraffar/
Arrangör: Älvsbyns kommun