Länsstyrelsen informerar om LONA- och LOVA-bidrag

tor 6 okt kl 18:00 - 19:30

Kommunhuset, lokal Forsen

Välkommen på informationsträff om hur du kan söka bidrag hos Länsstyrelsen för Lokala Naturvårdsatsningar (LONA) och Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Datum: torsdag 6 oktober
Plats: Kommunhuset, lokal Forsen
Tid: kl. 18

Syften med dessa bidrag är att stödja lokala aktörer och kommuner i arbetet att genomföra åtgärder som bidrar till nytta för naturvård, friluftsliv, folkhälsa och vattenmiljön.

Vi kommer att informera om bland annat:
1. vad LONA och LOVA är,
2. vilka som kan söka stöd,
3. vilka typer av projekt det går att söka stöd för i respektive projektform, hur mycket medel som kan beviljas,
4. hur ni ansöker om stöd,
5. bidragens koppling till miljökvalitetsmålen och ekologisk status för vatten, samt
6. vad ni bör tänka på i samband med er ansökan och var ni hittar mer information.


E-post: erika.groth@alvsbyn.se
Hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard.html
Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten och Älvsbyns kommun