Gustav påpekar brister och lyfter föredömen

ons 16 nov kl 18:00 - 20:00

Digital föreläsning anmälan på vår webb

Digital föreläsning med Gustav från "Renoveringsraseriet"

Renoveringsraseriet är en ideell organisation som berättar om byggnadsvård, tidstypiska byggnadsdetaljer och ifrågasätter varför så många slänger dem på sopberget.

Under decennier har mängder av ursprungliga byggnadsdetaljer som portar, fönster och balkonger kasserats och ersatts av serietillverkade i aluminium och plast. Att slänga ursprungliga byggnadsdetaljer går stick i stäv mot klimatmålen och EU:s avfallstrappa som säger att vi ska förebygga att avfall uppstår. Att arbeta för hållbar byggnadsvård borde vara en självklarhet för alla fastighetsägare, inte minst från ett klimatperspektiv såväl som från ett arkitektoniskt perspektiv. Tyvärr är verkligheten annorlunda.

Missa inte denna intressanta föreläsning med Gustav Bergström som är utbildad civilingenjör, expert inom arkitektur och byggnadsvård. Förutom omåttligt populära instagramkontot @renoveringsraseriet och @ravjagarn är han är även medförfattare till boken Tidstypiska kök & bad. Föreläsningen är gratis!

Föreläsningen är en del av projektet ”En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola som tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Projektet finansieras av Älvsbyns kommun, Stiftelsen Anna Borgeryds minnesfond samt Sparbanken Nord.

Föreläsningen är gratis men du behöver anmäla dig på vår webb för att få länk till föreläsningen.

Telefonnummer: +46705308480
E-post: eva.lestander@afhs.nu
Hemsida: https://alvsbyfolkhogskola.nu/forelasningar/digital-forelasning-med-gustav-bergstrom-fran-renoveringsraseriet/
Facebook: https://www.facebook.com/alvsbyfhs/
Arrangör: Älvsby Folkhögskola