SK-Aid (obunden ideell förening, hjälparbete i Öst-Afrika)

Muskus 15
942 91 Vistträsk

Contact person phone: 070-581 61 05, 073-026 61 50